• 1-01)واگذاری انشعاب آب :
 • خدمات پس از فروش:
 • 1-02)واگذاری انشعاب فاضلاب
 • 2-01)پاسخ به استعلام
 • 2-08)تغییر مکان وسایل اندازه گیری
 • 2-13)جمع آوری یا ادغام انشعاب
 • 2-12)قطع موقت یا وصل انشعاب
 • 2-03)تغییر مشخصات(نام)مشترک
 • 2-06)تغییر قطر انشعاب
 • 2-11)نصب سیفون اضافی
 • 2-05)تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
 • 2-04)تغییر واحد مسکونی
 • 2-02)تغییر کاربری انشعاب
 • 2-07)تفکیک کنتوربه واحدهای فرعی
 • 2-15)کارشناسی لوله ترکیدگی
 • 2-15)بررسی صورتحساب
 • 2-09)آزمایش کنتور
 • 2-16)اعلام کارکرد کنتور
 • 2-14)صورتحساب میاندوره
 • 2-10)درخواست تعویض کنتور
 • مشاهده و دریافت سوابق:
 • 2-17)مشاهده آخرین بدهی
 • 2-17)مشاهده آخرین صورتحساب
 • 2-17)مشاهده سوابق المثنی

شهروند گرامی

ورود شما را به سامانه خدمــات الکترونیـک امور مشتـرکیـن آبـفای زنجان خوشامد می گوییم. لطفا جهت دریافت خدمات یکی از کادرهای ذیل را انتخاب نمایید:

احتراما جهت برخورداری از سامانه فروش انشعاب آب و فاضلاب جدید برروی درخواست انشعاب جدید را کلیک کنید.

درصورتیکه مشترک قبلی شرکت آبفای زنجان و متقاضی خدمات پس از فروش میباشید، جهت برخورداری از تمامی امکانات سامانه برروی خدمات پس از فروش کلیک کنید را کلیک کنید.

جهت اطلاع از روند پیگیری درخواست های قبلی لطفا کد رهگیری مربوطه را در کادر ذیل وارد نمایید:
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب زنجان میباشد
Copyright © RAYCO. حقوق معنوی نرم افزار سایت متعلق به شرکت رایانه کنترل شیراز